PROIECT EUROPEAN LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE CȂRLOVA”

PROIECT EUROPEAN LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE CȂRLOVA”

Acțiune civică la o unitate de învățământ din Târgoviște. Școala Gimnazială „Vasile Cârlova” va implementa, în perioada 2017-2019, proiectul european Let’s be green together!, cuprins în programul Erasmus+, având ca parteneri ṣcoli din România, Polonia, Lituania, Italia ṣi Spania.
Proiectul se va derula cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

 

Proiectul  Let’s be green together are următoarele obiective:

-promovarea educaṭiei ecologice;
-creṣterea nivelului de informare a elevilor privind importanṭa mediului înconjurǎtor, esenṭial pentru un stil de viaṭǎ sǎnǎtos;
-modificarea atitudinii elevilor de la „spectatori” la „actori activi” în problemele mediului înconjurǎtor;
-sensibilizarea elevilor faṭǎ de problemele cauzate de poluarea mediului;
-conṣtientizarea importanṭei reciclǎrii materialelor;
-dezvoltarea competenṭelor de comunicare în limba englezǎ ṣi de folosire a tehnologiei moderne;

Pentru a face parte din acest proiect, elevii au îndeplinit anumite criterii.

 

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU ELEVI:
1. Sǎ facǎ parte din grupul ṭintǎ al proiectului: clasele V-VIII;
2. Sǎ aibǎ media 10 la purtare în anul ṣcolar 2016-2017;
3. Sǎ aibǎ competenṭe de comunicare în limba englezǎ;
4. Sǎ aibǎ competenṭe digitale;
5. Sǎ completeze o scrisoare de intenṭie.

De asemenea au existat criterii de selecție și pentru cadrele didactice.

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU CADRELE DIDACTICE
1. Sǎ aibǎ competenṭe de comunicare în limba englezǎ ;
2. Sǎ depunǎ o scrisoare de intenṭie în care sǎ motiveze dorinṭa de implicare într-un astfel de proiect;
3. Sǎ aibǎ competenṭe digitale;
4. Sǎ depunǎ un CV Europass;
5. Sǎ se fi implicat în completarea formularului de candidaturǎ;
6. Sǎ foloseascǎ metode inovative la clasǎ;
7. Sǎ lucreze în echipǎ – disponibilitate pentru lucrul în echipǎ;
8. Sǎ aibǎ disponibilitatea de a semna un contract la nivel de ṣcoalǎ, prin care sǎ fie de acord cu responsabilitǎṭile care îi vor fi atribuite pe parcursul celor doi ani de proiect.

Selecṭia participanṭilor s-a realizat printr-un proces transparent, conform condiṭiilor de eligibilitate ṣi conform aplicaṭiei aprobate de ANPCDEFP, respectând urmǎtoarele etape:
-stabilirea criteriilor de selecṭie ṣi popularizarea acestora;
-organizarea ṣi realizarea procesului de selecṭie;
-afiṣarea rezultatelor.

 

 

Comenteaza

comentarii

reclama ta