PEDOFILUL DE LA ȘTRANDUL DIN PITEȘTI A FOST CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE

PEDOFILUL DE LA ȘTRANDUL DIN PITEȘTI A FOST CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE

Iordache Nicușor, bărbatul de 47 de ani, care a fost prins pipăind fetițele la un ștrand din Pitești, în vara anului 2017, a fost condamnat la închisoare cu executare. Judecătorii au decis ca acesta să stea după gratii 4 ani și să plătească despăgubiri fetițelor abuzate, în valoare de 25 mii pentru fiecare.

Iată soluția pe scurt: “In baza art. 396 alin. 2 C.p.p. condamnă pe inculpatul Iordache Nicuşor la două pedepse de câte 3 ani închisoare pentru săvârşirea a două infracţiuni de agresiune sexuală prevăzute de art. 219 alin. 1 şi alin. 2 lit. c C.p. cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p. In baza art. 67 alin. 1 C.p. comb. cu art. 55 lit. a C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n C.p., respectiv dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a comunica cu persoanele vătămate minore C. Elena Cătălina şi C.Maria Diana, sau cu membri familiei acestora ori de a se apropia de acestea pe o perioadă de 2 ani cu titlu de pedeapsă complementară aferentă fiecărei pedepse principale. Conform art. 65 C.p. aplică inculpatului pe durata executării fiecărei pedepse principale, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n C.p., respectiv dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a comunica cu persoanele vătămate minore C.Elena Cătălina şi C. Maria Diana, sau cu membri familiei acestora ori de a se apropia de acestea. În temeiul art. 38 alin. 1 combinat cu art. 39 alin. 1 lit. b C.p. şi art. 45 alin. 3 lit. a C.p. contopeşte cele două pedepse de câte 3 ani inchisoare aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, care va fi sporită cu 1 an inchisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa de 4 ani închisoare, prin privare de libertate in condiţiile art. 60 C.p., precum şi pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 2 ani a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n C.p., respectiv dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a comunica cu persoanele vătămate minore C.Elena Cătălina şi C. Maria Diana, sau cu membri familiei acestora ori de a se apropia de acestea, şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n C.p., respectiv dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, şi dreptul de a comunica cu persoanele vătămate minore C. Elena Cătălina şi C. Maria Diana, sau cu membri familiei acestora ori de a se apropia de acestea. În baza art. 72 C.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durate reţinerii de 24 ore din data de 31.07.2017, ora 23:50 până la 01.08.2017, ora 17:10, precum şi arestarea preventivă începând cu data de 01.08.2017 la zi. În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura arestării preventive faţă de inculpatul Iordache Nicuşor. În baza art. 7 corob. cu art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea adăugării profilului genetic în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. In baza art. 397 C.p.p. raportat la art. 19 alin. 5 C.p.p. combinat cu art. 1381, 1385 şi 1391 C.Civ. admite in parte acţiunile civile şi obligă pe inculpat să achite in favoarea persoanelor vătămate C. Elena Cătălina, prin reprezentantul legal C. Georgeta Victoria, şi C. Maria Diana, prin reprezentantul legal C. Steluţa Mihaela, câte 25.000 lei cu titlu de despăgubiri civile – daune morale. În baza art.274 alin.1 Cpp obligă inculpatul Iordache Nicuşor la plata sumei de 1300 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 1000 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale. Onorariul parţial pentru av. oficiu Popescu Cristina in suma de 130 lei, precum şi onorariul pentru av. oficiu Rodica Mihaela Gagiu in sumă de 720 lei se achită din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţat în şedinţă publică azi 18.01.2018.”
Hotarâre  112/2018  18.01.2018 – – Judectoria Pitești

Comenteaza

comentarii

reclama ta