COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA ANGAJEAZĂ!

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA ANGAJEAZĂ!


Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează în data de 19.07.2019, ora 09:00, la sediul sau din Târgoviște, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) în cadrul SERVICIULUI TRANSPORT MECANIZARE – ZONA DE OPERARE FIENI – 1 post.

Candidatul ideal :
-Studii liceale sau școala profesională;
-Certificat de calificare profesională pentru meseria Mașinist la mașini pentru terasamente;
-Permis de conducere categoria B și C;
-Cunoștinte temeinice de exploatare și reparații auto și utilaje;
-Receptivitate, mobilitate și disponibilitate la efort suplimentar pentru intervenții la sistemul de apă și canalizare în orice moment, în cazul apariției unor avarii.

Descrierea postului:
-Exploatarea utilajului din dotare conform necesităților din cadrul Serviciului Transport-Mecanizare.

1.În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 17.07.2019, ora 12:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:
-Dosar cu șină;
-Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;
-Curriculum vitae;
-Copia actului de identitate;
-Copii diplome de studii și certificat de calificare profesională în meseria Mașinist la mașini pentru terasamente;
-copie permis de conducere categoria B și C;
-Cazier auto;
-Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfășurarii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.
Vor fi declarați admiși și vor participa la concurs numai candidații ale căror dosare îndeplinesc condițiile de mai sus.

2.Proba scrisă de specialitate – test grila – 19.07.2019, ora 09:00.
Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

3.Proba practică – 19.07.2019, începând cu ora 11:00.
Vor fi selectați pentru a participa la proba practică numai candidații care vor obține minim 70 de puncte la testul grilă.

Relații suplimentare pot fi obținute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului vacant MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) în cadrul SERVICIULUI TRANSPORT MECANIZARE – ZONA DE OPERARE FIENI – 1 post.

1.ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice (Codul Rutier), cu modificările și completările ulterioare

2.Hotărârea 1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările și completările ulterioare

  1. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare
     Capitolul II – Domeniu de aplicare
     Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor
  2. Manualul de utilizare al unui utilaj tip buldoexcavator

Comenteaza

comentarii

reclama ta