CMS ȘEF GABRIEL UȚĂ, NOUL COMANDANT AL POLIȚIEI RĂCARI